Projektavimas

Kogeneracinės jėgainės Jočionių g. 13, Vilniuje, statybos projektas

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga:

Projektuojamą kompleksą “Kogeneracinės jėgainės Jočionių g. 13, Vilniuje, statybos projektas“ sudaro atliekas ir biokurą deginantys įrenginiai ir kiti statiniai skirti kogeneracinei jėgainei funkcionuoti. Projektuojamo statinių komplekso pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
Kogeneracinė jėgainėje kaip kuras naudojamos:
a) Atliekos – po MBA įrenginių likusios, netinkamos perdirbti, energetinę vertę turinčios nepavojingos komunalinės atliekos, įskaitant kietąjį atgautąjį kurą (KAK), bei komercinės, pramoninės, institucijų atliekos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.
b) Biokuras – iš miškų ūkio ir susijusios pramonės šakų žaliavų, atliekų ir liekanų pagaminti kietieji produktai, skiedros, medienos atliekos, miško kirtimo atliekos, pjuvenos, granulės.