Apie Hidroterra

UAB „Hidroterra“ buvo įsteigta Vilniuje 2005 metų spalį. Veiklos pradžioje įmonė teikė tik inžinerines projektavimo ir konsultacijų paslaugas atliekų tvarkymo, vandentvarkos ir kitose aplinkos inžinerijos srityse. Tačiau paskutiniais metais teikiamų paslaugų spektras išsiplėtė ir galime pasiūlyti žymiai platesnį projektavimo paslaugų spektrą.

Šiuo metu pagrindinės UAB "Hidroterra" veiklos kryptys yra: projektavimas ir statybos techninė priežiūra.

Įmonėje dirba šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo-vėdinimo, architektūros, sklypo plano, statinio konstrukcijų, elektros ir automatikos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, hidrotechnikos, susisiekimo komunikacijų, atliekų tvarkymo ir kitų sričių kvalifikuoti specialistai.

2008 metais bendrovei suteiktas LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 4152, suteikiantis teisę atlikti statinio projektavimo darbus ypatingų statinių kategorijos statiniams. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir sąvartynai. Mūsų specialistai taip pat gali vykdyti techninę priežiūrą aplinkosaugos ir infrastruktūros objektuose. 

Įmonės veikla remiasi ISO 14001, ISO 9001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimais.

Paslaugos

Projektavimas

Inžinerinių tinklų projektavimas – viena iš kertinių UAB „Hidroterra“ veiklos sferų. Jau esame parengę galimybių studijas, pirkimų dokumentus, skaičiavimus ir analizes, techninius ar darbo projektus šimtams kilometrų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, kurie aptarnauja tūkstančius naujų vandens vartotojų ir užtikrina tūkstančiams vartotojų tinkamą pas juos susidariusių nuotekų šalinimą.

Taip pat projektuojame ir kitus inžinerinius bei komunalinius tinklus, su visais jų prisijungimo ir aptarnavimo priklausiniais, susisiekimo komunikacijas, pastatus ir dar daug kitų civilinės inžinerijos objektų.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

Hidroenergetika, hidrostatiniai

Keliai, gatvės

Pramonės, žemės ūkio objektai

Nuotekų valyklos, vandens gerinimo įrenginiai

Kiti statiniai

Užterštų teritorijų tvarkymas, sąvartynai

Aplinkosaugos, studijos, vertinimas, konsultacijos

Atliekų tvarkymo statiniai ir įrenginiai

PAV, SPAV, PVSV analizė

Investicinių projektų ir projektų paraiškų finansavimui gauti rengimas

Konsultavimas

UAB „Hidroterra“ specialistai pasirengę padėti atliekant esamų projektų ir sprendinių analizę įvairiose žmogaus ūkinės veiklos sferose ir pasiūlyti inovatyvius, ekonomiškai pagrįstus ir aplinkai draugiškus sprendimus.

Mūsų dalyvavimas gali būti abipusiai naudingas nuo teritorijų planavimo stadijos, galimybių studijos etapo, paraiškos finansavimui gauti ar pirkimo dokumentų rengimo iki projekto ekspertizės, techninės paramos projektų įgyvendinimui, projekto vykdymo ar statybos darbų techninės priežiūros stadijų.

Turime sukaupę patirtį parenkant drenažo sistemas, kelio dangas, įvertinant inžinerinių tinklų pajėgumus, racionalų statinių išsidėstymą ir pan. Konsultuojame įvairiais aplinkos apsaugos klausimais, rengiame aplinkosauginę dokumentaciją (paraiškas TIPK leidimams, PAV, SPAV analizes).

Techninė priežiūra

Kontaktai

Turite klausimų ar norite susisiekti? Parašykite mums žinutę.

UAB „Hidroterra” Vilniaus skyrius
Zietelos g.3,
LT-03160 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 232 18 07
El. paštas  info@hidroterra.lt

UAB „Hidroterra” Kauno skyrius
Raudondvario pl. 99,
LT-47184, Kaunas, Lietuva
El. paštas  info@hidroterra.lt